Monthly Archives: April 2016

Planerad uppdatering av INCA, måndag 18/4 från kl 15.00 till kl 17.00

Måndag, 18/4 kommer INCAs samtliga produktionsmiljöer att påverkas av leverans av version 107.4. Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
15:00 – 15:20 RCN
15:20 – 15:40 RättspsyK
15:40 – 16:00 Psykiatri
16:00 – 17:00 RCC
Efter kl 18.00 kommer INCAs produktionsmiljöer att fungera normalt igen.