Monthly Archives: May 2016

Planerad uppdatering av INCA, måndag 30/5 från kl 16.00 till kl 17.00

Måndag, 30/5, kommer INCA:s samtliga produktionsmiljöer att påverkas av leverans av version 107.7. Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
16:00 – 16:15 RCN
16:15 – 16:30 RättspsyK
16:30 – 16:45 Psykiatri
16:45 – 17:00 RCC
Efter kl 18.00 kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.