Monthly Archives: June 2016

Planerad uppdatering av INCA, måndag 20/6, från kl 14.45 till kl 17.30

Måndag, 20/6, kommer INCA:s samtliga produktionsmiljöer att påverkas av leverans av version 110. Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
14:45 – 15:00 Rättspsyk
15:00 – 15:30 RCN
15:30 – 16:00 Psykiatri
16:00 – 17:00 RCC
Efter kl 17.30 kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.