Monthly Archives: November 2016

Planerad uppdatering i Skatteverkets NAVET tjänst, Torsdag 24/11, från 17.00 till 19.00

Torsdag,  24/11 (17.00-19.00), kommer INCA:s samtliga produktionsmiljöer att påverkas  av en planerad uppdatering i skatteverkets NAVET tjänst. Under denna period kommer inte INCA att kunna hämta persondata uppgifter från NAVET.

Efter 19.00 kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, Måndag, 28/11, från 15.40 till 17.30.

Måndag, 28/11, kommer INCA:s samtliga produktionsmiljöer att påverkas av leverans av version 115. Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
15:40 – 16:00 RättspsyK
16:00 – 16:20 RCN
16:20 – 16:40 Psykiatri
16:40 – 17:00 RCC
Efter kl 17.30 kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

 

Planerad uppdatering av INCA:s R-server, måndag 21/11, från 16.00 till 16.30.

Måndag, 21/11, kommer RCC INCA:s  produktionsmiljö att påverkas av en uppdatering av R-servern. Under denna period kommer R-tjänsten att vara stoppad. Detta innebär att följande INTE fungerar under uppdateringen:

  • rendering av rapporter (inca-rapporter, pdf’er osv)
  • mallar som inkluderar R-körningar

Tider:
16.00 – 16.30 RCC
Efter 16.30 kommer RCC INCA:s  produktionsmiljö att fungera normalt igen.