Monthly Archives: December 2016

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 2/1, från 15.40 till 17.30.

Måndag, 2/1, kommer INCA:s samtliga produktionsmiljöer att påverkas av leverans av version 115.3. Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
15:40 – 16:00 Rättspsyk
16:00 – 16:20 RCN
16:20 – 16:40 Psykiatri
16:40 – 17:00 RCC
Efter kl 17.30 kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.