All posts by admin

Pågående driftstörning i [system/tjänst]

Vi har just nu en driftstörning i INCA. Det innebär problem med att byta Roll och Placering för användare som använder SITHS kort vid inloggning. Användare som behöver byta Roll och Placering behöver logga ut och tillbaka in och då välja ny Roll och Placering.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Planerad uppdatering av INCA, onsdag, 4/10, från 15.30 till 17.30.

Onsdag, 4/10, kommer INCA:s samtliga produktionsmiljöer att påverkas av leverans av version 124, 125 och 126.

Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
15:30 – 15:50 RättspsyK
15:50 – 16:10 RCN
16:10 – 16:30 Psykiatri
16:30 – 17:00 RCC

Efter kl 17.30 kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

Planerad uppgradering av INCA, måndagen den 15/5 kl 16:00-17:00

Måndagen den 15/5 kommer samtliga INCA produktionsmiljöer att påverkas av en uppgradering. Under denna uppgradering kommer slutanvändarna inte att kunna logga in i systemet.

Följande uppgraderingstider är planerade:

16:00 – 16:10 RättspsyK
16:10 – 16:20 RCN
16:20 – 16:30 Psykiatri
16:30 – 17:00 RCC

Efter 17:00 kommer INCA produktionsmiljöerna att fungera normalt igen.