Monthly Archives: April 2017

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 24/4, från 15.30 till 17.30.

Måndag, 24/4, kommer INCA:s samtliga produktionsmiljöer att påverkas av leverans av version 121. Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
15:30 – 15:50 RättspsyK
15:50 – 16:10 RCN
16:10 – 16:30 Psykiatri
16:30 – 17:00 RCC
Efter kl 17.30 kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

Planerat systemunderhåll av INCA, torsdag, 13/4, från 16.00 till fredag, 14/4, 08.00

Från torsdag, 13/4, till fredag, 14/4, kommer INCA:s RCC produktionsmiljö att påverkas av systemunderhåll. Under denna period kommer inte RCC miljön att vara nåbar för slutanvändare.
Tider:
16:00(13/4) – 08:00(14/4) RCC
Efter kl. 08:00(14/4) kommer INCA:s RCC produktionsmiljö att fungera normalt igen.

Övriga INCA produktionsmiljöer (RättsPSYK, RCN, Psykiatri) påverkas INTE.