Monthly Archives: June 2017

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 19/6, från 15.30 till 17.30.

Måndag, 19/6, kommer INCA:s samtliga produktionsmiljöer att påverkas av leverans av version 122 och version 123. Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
15:30 – 15:50 RättspsyK
15:50 – 16:10 RCN
16:10 – 16:30 Psykiatri
16:30 – 17:00 RCC
Efter kl 17.30 kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

Pågående driftstörning INCA mot Skatteverkets nationella befolkningsregister (NAVET)

INCA har som tidigare meddelats problem med driftstörningar för INCA integration mot Skatteverkets nationella befolkningsregister (NAVET).
Felet beror enbart på stora driftsproblem hos Skatteverket.
Det innebär att INCA:s integrationer mot befolkningsregistret INTE fungerar.

På Skatteverket hemsida finns nu följande information( Tisdag 13/6 14.50):
“Vi arbetar för att få upp skatteverket.se under tisdagen, och därefter kommer vi gradvis att starta upp e-tjänsterna. Vår förhoppning är att allt kan fungera som det ska igen senast under onsdagen.”