Monthly Archives: September 2023

Planerad uppdatering av R-program och R-paket i INCA RCC miljö, måndag 25/9, från kl 12:30 till tisdag 26/9 kl 09:00

Måndag 25/9 kommer INCA RCC att påverkas av R-program och R-paket uppdatering. Under denna tid kommer det att förekomma störningar i systemet. Det är framför allt rapportgenerering, statistikuttag, startsidor och bevakningsmallar som baseras på R-bearbetningar som kan påverkas.

Senast på tisdag 26/9 kl 09:00 räknar vi med att systemet kommer att fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 18/9, från kl 17 till kl 20

Måndag, 18/9 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens september-release (INCA version 208.1).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.