Monthly Archives: May 2024

Planerad korrigering av INCA, tisdag 21/5, kl 17-20

Nytt datum för den planerade leveransen.

Idag, tisdag 21/5 kommer INCA’s produktionsmiljö för RCC, RCN och Psykiatri att påverkas av leverans av INCA-plattformen (INCA version 216.4). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och senast kl 20:00 räknar vi med att de påverkade INCA-miljöerna ska fungera normalt igen.