Planerad korrigering av INCA, torsdag 23/5, kl 17-20

Torsdag 23/5 kommer INCA’s produktionsmiljö för Screening att påverkas av leverans av INCA-plattformen (INCA version 216.4). Under tiden arbete pågår kommer inte miljön att vara nåbara för slutanvändare.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och senast kl 20:00 räknar vi med att INCA-miljön ska fungera normalt igen.