Monthly Archives: December 2017

Planerad uppdatering av R-Studio för INCA:s system, Onsdag, 13/12, från 12.00 till 12.30.

Onsdag, 13/12, kommer INCA:s produktionsmiljöer, att påverkas av R-Studio uppdatering, dvs:

 • RCC
 • Rättspsyk,
 • RCN,
 • Psykiatri

Under denna tidsperiod(kl 12.00 – 12.30) kommer INCA:s statistiker att påverkas i sitt arbete.   Registeradministratörer och inrapportörer på INCA kommer inte att påverkas av denna R-Studio uppdateringen.

Efter kl 12.30  kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA:s system och Cancercentrum.se, söndag, 10/12, från 18.00 till 23.59.

Söndag, 10/12, kommer alla INCA:s produktionsmiljöer, att påverkas av systemuppdateringar, dvs:

 • RCC
 • Rättspsyk,
 • RCN,
 • Psykiatri
 • Screening

Dessutom påverkas systemmiljöerna:

 • Cancercentrum.se
 • INCA Sharepoint.

Under denna tidsperiod(kl 18.00 – 23.59) kommer inte dessa miljöer att vara nåbara för slutanvändare.

Efter kl 23.59  kommer INCA:s produktionsmiljöer, Cancercentrum.se och INCA Sharepoint att fungera normalt igen.