Planerad uppdatering av INCA:s system och Cancercentrum.se, söndag, 10/12, från 18.00 till 23.59.

Söndag, 10/12, kommer alla INCA:s produktionsmiljöer, att påverkas av systemuppdateringar, dvs:

  • RCC
  • Rättspsyk,
  • RCN,
  • Psykiatri
  • Screening

Dessutom påverkas systemmiljöerna:

  • Cancercentrum.se
  • INCA Sharepoint.

Under denna tidsperiod(kl 18.00 – 23.59) kommer inte dessa miljöer att vara nåbara för slutanvändare.

Efter kl 23.59  kommer INCA:s produktionsmiljöer, Cancercentrum.se och INCA Sharepoint att fungera normalt igen.