Monthly Archives: February 2018

Pågående driftstörning i [system/tjänst]

Vi har just nu en driftstörning i INCA. Det innebär problem med att byta Roll och Placering för användare som använder SITHS kort vid inloggning. Användare som behöver byta Roll och Placering behöver logga ut och tillbaka in och då välja ny Roll och Placering.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 19/2, från 15.30 till 17.30.

Måndag, 19/2, kommer INCA:s samtliga produktionsmiljöer att påverkas av leverans av version 130-132. Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tidplan:
15:30 – 15:50 RättspsyK
15:50 – 16:10 RCN
16:10 – 16:30 Psykiatri
16:30 – 17:00 RCC

Efter kl 17.30 kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

OBS!! När det gäller R-bearbetning i den nya sammanställningen, inklusive R-Studio, så kommer detta att ta ytterligare 2 timmar innan allt fungerar.