All posts by Christoffer Bengtsson

Planerat underhållsarbete för RCN, Psykiatri samt Screening, söndag 22/1 kl 14:00

Söndag 22/1 kl 14:00 kommer Inca-miljöerna för RCN, Psykiatri samt Screening att påverkas av en uppdatering av serverprogramvara. Tidsåtgång är uppskattad till ett par timmar och under denna period kommer systemen inte att vara tillgängliga.

När systemen är tillgängliga igen kommer ny information här på driftinfo.

Planerat underhåll av datanät, lör 7 maj 08-20

Lördagen den 7 maj kl 08.00–20.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Bedömningen är att det inte kommer påverka Incas drift nämnvärt, men om det gör det rör det sig alltså om nämnda klockslag.

Planerad teknisk service på datanätet den 7 maj kl 08-20