Planerat driftavbrott RCN INCA, onsdag 6/4 kl 16:00-16:30

Kl 16:00 behöver underhållsarbete göras vilket kommer att påverka tillgängligheten för RCN INCA. Tidsåtgång beräknas till maximalt 30 minuter. Under denna tid kan systemet vara otillgängligt.