Monthly Archives: October 2023

Pågående driftstörning i RCC INCA´s produktionsmiljö, onsdag, 11/10

Vi har identifiera problemet relaterat till driftsstörningen. Systemet fungerar nu som vanligt men Rapportutskicksfunktionen är avstängd tills vi har en permanent lösning på problemet.

Rapportutskick kan granskas i det administrativa registret Rapportutskick_logg.

Så snart vi levererat en lösning kommer Rapportutskicksfunktionen öppnas upp igen. Vi räknar med att det blir under början av nästa vecka.

Planerad korrigering i INCA, tisdag 10/10, från kl 17 till kl 20

Denna leverans flyttas fram en dag till den 10/10.

Tisdag, 10/10 kommer INCA att påverkas av en korrigeringsleverans (INCA version 208.3). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.