Monthly Archives: April 2020

Planerad korrigering av INCA plattformen, Tisdag 28/4, 17.00-18.15

Tisdag 28 april 2020 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av en korrigering ( patch 162.4) som innehåller

  • Tillåt filtrering på personnummer i sammanställning
  • Bättre felmeddelanden vid misslyckade anrop mot Navet
  • Ändrad schemaläggning av rapportutskick och kvalitetsindikatorer
  • Tillåt Unicode-tecken i mallnamn

Tidplan:

17:00 – 17:15 RättspsyK
17:15 – 17:30 RCN
17:30 – 17:45 Psykiatri
17:45 – 18:00 RCC Screening
18:00 – 18:15 RCC

Från 18.15 kommer samtliga produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

Uppdatering: Pågående driftstörning i INCA:s miljöer

Grundorsaken till INCA:s driftstörning är identifierad.
Återstart av INCA:s driftsmiljöer har påbörjats.

Det finns just nu, kl 11.53, en del kvarstående problem:
– Yubikey  inloggning (RCN, RättsPsyk, Psykiatri).
– R-miljöer. 

I RCC INCA -miljön ska Yubikey inloggning fungera!

Vi återkommer med mer information efter kl 13.00.

Planerad uppdatering av INCA, Måndag 20/4, från 17.00 till 20:00.

Måndag 20 april 2020, från kl 17.00 till 20:00, kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av April-releasen av plattformen (versionerna 160-162.2).  Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Tidplan (ungefärliga tider):

17:00 – 17:15 RättspsyK
17:15 – 17:30 RCN
17:30 – 17:45 Psykiatri
17:45 – 18:00 RCC Screening
18:00 – 20:00 RCC

Från kl 20:00 räknar vi med att INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.