Planerat systemunderhåll för RCC INCA: 13/4 08.00 – 15/4 07.00

Ett planerat systemunderhåll för RCC INCA miljön kommer att utföras under tidsperioden: 13/4 08.00 – 15/4 07.00.
Under denna period kommer inte RCC INCA miljön att vara nåbar för slutanvändare.  Från kl 07:00 den 15/4 kommer RCC INCA miljön att fungera normalt igen.

Övriga  INCA produktionsmiljöer påverkas inte av detta underhållsarbetet.