Planerad korrigeringsuppdatering av INCA, Torsdag 19/3, 17:00 till 18:15

Torsdag 19 mars kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av en korrigering ( patch 159.6) som innehåller

  • Kompletteringar rörande Sammanhållen journalföring och Aktivt val (Patientdatalagen)
  • Rättning av fel rörande ägarskap för datarader
  • Rättning av fel i hantering av data för Shiny  

Tidplan

17:00 – 17:15 RättspsyK
17:15 – 17:30 RCN
17:30 – 17:45 Psykiatri
17:45 – 18:00 RCC Screening
18:00 – 18:15 RCC

Från 18.15 kommer samtliga produktionsmiljöer att fungera normalt igen.