All posts by Ulf Lönqvist

Planerad uppdatering av INCA, torsdag 14/1 kl 17-18

INCA:s samtliga fem produktionsmiljöer kommer att påverkas av leverans av en korrigering (patch 170.4) som innehåller prestandaförbättringar, utökat minnesutrymme för cachade filer och möjlighet att byta namn på redan sparade vyer.
Under tiden som arbete pågår kommer miljöerna inte att vara nåbara för slutanvändare.

Senast kl 18:00 räknar vi med att alla INCAs produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, Måndag 30/11 kl 17:00-20:00

Måndag 30 november 2020 från kl 17.00 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA Plattformens November-releasen (versionerna 168-170).  Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tidplan:
Leveransarbetet startar kl 17:00 för samtliga miljöer; Rättspsyk, Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC. De kommer att bli klara succesivt.

Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerat systemarbete i RCC Screening miljön, Onsdagen den 21/10, från kl 08.00 till kl 13.00.

Onsdagen, den 21/10, mellan kl. 08.00 och 13.00 kommer RCC Screening miljön att påverkas av systemarbete. Under denna period kommer inga användare att kunna logga in i RCC Screening miljön.  Efter kl 13.00 kommer RCC Screening miljön att fungera normalt igen.
Övriga INCA miljöer( RCC, RCN, Rättspsyk, Psykiatri) kommer inte att påverkas av ovanstående systemarbete.

Planerad uppdatering av INCA, Måndag 22/6, från 17.00 till 22:00.

Måndag 22 juni 2020 från kl 17.00 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av Juni-releasen av plattformen (versionerna 163-164.2).  Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Tidplan:
Leveransarbetet startar kl 17:00 för samtliga miljöer;  Rättspsyk, Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC och de kommer att bli klara succesivt.

Senast kl 22:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.