Pågående driftstörning i RCN Miljön, torsdag 16/7

Torsdag 16/7 kl 09:09; Pågående driftstörning i RCN miljön. Detta innebär att det inte är möjligt att logga in på RCN-miljön. Felsökning pågår och ny information kommer kl 12:00.

Övriga INCA-miljöer berörs inte av denna driftstörning (isolerad till RCN-miljön).