Förändring av datauttagsfunktionen på INCA-plattformen

Förändring av funktionen att skapa sammanställningar och rapporter för användare på klinik

För att modernisera datauttagsfunktionen och minska komplexiteten på INCA har ett nytt sammanställningsverktyg tagits fram. Detta verktyg är nu klart och införs nu på INCA samtidigt som det gamla verktyget för att göra datauttag tas bort. 

Vid införandet av det nya sammanställningsverktyget har RCC tagit beslut om att inte tillgängliggöra detta verktyg för externa användarroller som t.ex. Inrapportörer. Anledningarna till detta beslut är att registerlösningarna på INCA är komplexa vilket innebär att en användare som inte kan ett registers uppbyggnad kan göra datauttag med felaktiga resultat. 

För att göra datauttag skall användare använda sig av framtagna rapporter på respektive registers startsida eller rapporter i rapportverktyget ”Välj rapport”.  

Om användare saknar eller önskar modifieringar av rapporter, bör önskemål och förslag förmedlas till det nationella stödteamet för registret.  

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 27/11, från kl 17 till kl 20

Måndag, 27/11 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens november-release (INCA version 211.3).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad mindre korrigering i INCA, fredag 17/11 kl 19-19:30

Fredag kväll, 17/11,  kommer INCA att påverkas av en korrigeringsleverans (INCA version 208.5). Under kort tid kommer miljöerna inte att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Till följd av det planerade arbetet skulle det kunna förekomma kortare störningar i INCA-miljöerna även under lördagen 18/11.

Efter lördag kväll kommer INCA-miljöerna att fungera normalt igen.

Pågående driftstörning i RCC INCA´s produktionsmiljö, onsdag, 11/10

Vi har identifiera problemet relaterat till driftsstörningen. Systemet fungerar nu som vanligt men Rapportutskicksfunktionen är avstängd tills vi har en permanent lösning på problemet.

Rapportutskick kan granskas i det administrativa registret Rapportutskick_logg.

Så snart vi levererat en lösning kommer Rapportutskicksfunktionen öppnas upp igen. Vi räknar med att det blir under början av nästa vecka.

Planerad korrigering i INCA, tisdag 10/10, från kl 17 till kl 20

Denna leverans flyttas fram en dag till den 10/10.

Tisdag, 10/10 kommer INCA att påverkas av en korrigeringsleverans (INCA version 208.3). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av R-program och R-paket i INCA RCC miljö, måndag 25/9, från kl 12:30 till tisdag 26/9 kl 09:00

Måndag 25/9 kommer INCA RCC att påverkas av R-program och R-paket uppdatering. Under denna tid kommer det att förekomma störningar i systemet. Det är framför allt rapportgenerering, statistikuttag, startsidor och bevakningsmallar som baseras på R-bearbetningar som kan påverkas.

Senast på tisdag 26/9 kl 09:00 räknar vi med att systemet kommer att fungera normalt igen.