All posts by Agneta Cramnert

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 17/4, från kl 17 till kl 20

Måndag, 17/4 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens april-release (INCA version203.3).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad korrigering av INCA plattformen ikväll 20/2 kl 17:00-22:00

Ikväll måndag 20/2 kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformen (INCA version 201.6). Under denna period kommer INCA miljöerna inte att vara nåbara.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 22:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag 13/2, från kl 17:00 till kl 20:00

Måndag, 13/2 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens Februari-release (INCA version201.4). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara succesivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, onsdag 1/2 2023 , från kl 17:00 till kl 20:00

Onsdag, 1/2 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformen (INCA version198.7) som inkluderar hantering av Mobilt SITHS eID. Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Denna uppgradering innebär ett förändrat sätt att logga in på INCA. I ”Manual för Mobilt SITHS eID” beskrivs de nya inloggningsmetoderna. En länk till detta dokument kommer att läggas upp på INCAs inloggningssida.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Uppdaterad Direktinloggningsinformation kommer att läggas upp här: Om inloggning till INCA för webbinrapportering – RCC (cancercentrum.se)

Planerad uppdatering av INCA, måndag 22/11, från kl 17:00 till kl 20:00

Måndag, 21/11 2022, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA Plattformens November-releasen (INCA version198.3). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara succesivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.