All posts by Agneta Cramnert

Planerad korrigering av INCA, tisdag 21/5, kl 17-20

Nytt datum för den planerade leveransen.

Idag, tisdag 21/5 kommer INCA’s produktionsmiljö för RCC, RCN och Psykiatri att påverkas av leverans av INCA-plattformen (INCA version 216.4). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och senast kl 20:00 räknar vi med att de påverkade INCA-miljöerna ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 15/4, från kl 17 till kl 20

Måndag, 15/4 2024, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens april-release (INCA version 216.2). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag 19/2, från kl 17 till kl 20

Måndag, 19/2 2024, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens februari-release (INCA version 214.2).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad tillfällig nedstängning av INCAs Screeningmiljö, vecka 2 2024, 9-12 /1

Ny tid för denna nedstängning!

Från tisdag 9/1 till fredag 12/1 kommer INCAs Screeningmiljö att vara stängd. Detta görs för att kunna flytta över information till INCA.

Det påverkar GAS och OPT kallelsesystemet samt övriga system som rapporterar in till miljön samt Sweopt, Mammografi och SveReKKS. Dessa system kommer då inte att kunna hämta eller rapportera in data till dessa register.

Efter den 12/1 kommer INCAs screeningmiljö att fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 27/11, från kl 17 till kl 20

Måndag, 27/11 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens november-release (INCA version 211.3).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.