All posts by Agneta Cramnert

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 27/11, från kl 17 till kl 20

Måndag, 27/11 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens november-release (INCA version 211.3).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad mindre korrigering i INCA, fredag 17/11 kl 19-19:30

Fredag kväll, 17/11,  kommer INCA att påverkas av en korrigeringsleverans (INCA version 208.5). Under kort tid kommer miljöerna inte att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Till följd av det planerade arbetet skulle det kunna förekomma kortare störningar i INCA-miljöerna även under lördagen 18/11.

Efter lördag kväll kommer INCA-miljöerna att fungera normalt igen.

Pågående driftstörning i RCC INCA´s produktionsmiljö, onsdag, 11/10

Vi har identifiera problemet relaterat till driftsstörningen. Systemet fungerar nu som vanligt men Rapportutskicksfunktionen är avstängd tills vi har en permanent lösning på problemet.

Rapportutskick kan granskas i det administrativa registret Rapportutskick_logg.

Så snart vi levererat en lösning kommer Rapportutskicksfunktionen öppnas upp igen. Vi räknar med att det blir under början av nästa vecka.

Planerad korrigering i INCA, tisdag 10/10, från kl 17 till kl 20

Denna leverans flyttas fram en dag till den 10/10.

Tisdag, 10/10 kommer INCA att påverkas av en korrigeringsleverans (INCA version 208.3). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av R-program och R-paket i INCA RCC miljö, måndag 25/9, från kl 12:30 till tisdag 26/9 kl 09:00

Måndag 25/9 kommer INCA RCC att påverkas av R-program och R-paket uppdatering. Under denna tid kommer det att förekomma störningar i systemet. Det är framför allt rapportgenerering, statistikuttag, startsidor och bevakningsmallar som baseras på R-bearbetningar som kan påverkas.

Senast på tisdag 26/9 kl 09:00 räknar vi med att systemet kommer att fungera normalt igen.