Category Archives: Cancercentrum.se

Planerad korrigeringsuppdatering av INCA, Måndag 24/2, 17:00 till 18:15

Måndagen den 24 februari 2020 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av en korrigering ( patch 159.4) som innehåller

  • Prestandaförbättringar
  • Kompletteringar rörande Sammanhållen journalföring och Aktivt val (Patientdatalagen)

Tidplan:

17:00 – 17:15 RättspsyK
17:15 – 17:30 RCN
17:30 – 17:45 Psykiatri
17:45 – 18:00 RCC Screening
18:00 – 18:15 RCC

Från 18.15 kommer samtliga produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA:s system och Cancercentrum.se, söndag, 10/12, från 18.00 till 23.59.

Söndag, 10/12, kommer alla INCA:s produktionsmiljöer, att påverkas av systemuppdateringar, dvs:

  • RCC
  • Rättspsyk,
  • RCN,
  • Psykiatri
  • Screening

Dessutom påverkas systemmiljöerna:

  • Cancercentrum.se
  • INCA Sharepoint.

Under denna tidsperiod(kl 18.00 – 23.59) kommer inte dessa miljöer att vara nåbara för slutanvändare.

Efter kl 23.59  kommer INCA:s produktionsmiljöer, Cancercentrum.se och INCA Sharepoint att fungera normalt igen.