Monthly Archives: January 2018

Planerad uppdatering av INCA:s system, måndag, 15/1, från 15.30 till 17.30.

Måndag, 15 januari, kommer INCA:s samtliga produktionsmiljöer att påverkas av leverans av patch 129.3, som innehåller ett antal felrättningar och en prestandaförbättring för SQL-register.

Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
15:30 – 15:50 RättspsyK
15:50 – 16:10 RCN
16:10 – 16:30 Psykiatri
16:30 – 17:00 RCC

Efter kl 17.30 kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen