Category Archives: Screening INCA

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 17/6, från kl 17 till kl 20

Måndag, 17/6 2024, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens juni-release (INCA version 219.4).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 15/4, från kl 17 till kl 20

Måndag, 15/4 2024, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens april-release (INCA version 216.2). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Ytterligare uppdatering av INCA, tisdag 20/2, från kl 17 till kl 18

Måndag, 20/2 2024, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av korrigeringsleverans (INCA version 214.3).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 18:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag 19/2, från kl 17 till kl 20

Måndag, 19/2 2024, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens februari-release (INCA version 214.2).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad tillfällig nedstängning av INCAs Screeningmiljö, vecka 2 2024, 9-12 /1

Ny tid för denna nedstängning!

Från tisdag 9/1 till fredag 12/1 kommer INCAs Screeningmiljö att vara stängd. Detta görs för att kunna flytta över information till INCA.

Det påverkar GAS och OPT kallelsesystemet samt övriga system som rapporterar in till miljön samt Sweopt, Mammografi och SveReKKS. Dessa system kommer då inte att kunna hämta eller rapportera in data till dessa register.

Efter den 12/1 kommer INCAs screeningmiljö att fungera normalt igen.

Ny funktionalitet för tillgång till klinikens data

Ny funktionalitet för tillgång till klinikens data

Från och med december 2023 introduceras ny och förbättrad funktionalitet på INCA för tillgång till egna data. Det tidigare ”sammanställningsverktyget” var utdaterad och har avvecklats. Istället kommer användare med rollen ”Inrapportör” åt egna data genom att välja motsvarande ”patientlista”, ”uttag från klinikens egna data” eller rapporter. Genom dessa lösningar så kan man fortsatt jobba med egen kliniks data. Verktygen ”patientlista” har även funktionalitet så att du, i rollen ”Inrapportör (utökad behörighet)”, enkelt kan exportera/ladda ner data för att kunna bearbeta och analysera även utanför INCA.

Stödteamen för respektive register har kommit olika långt med att tillgängliggöra variabler i ”patientlista” för fortsatt egen bearbetning, men en majoritet av registren har funktionalitet på plats idag. Vi ber respektive registerhållare att ta kontakt med sitt stödteam för att peka på behovet av vilka variabler som ska finnas tillgängliga för egen bearbetning.

Funktionerna och möjligheterna till användning av ”patientlista” kommer också att vara en punkt på kommande dialogmöte (15 feb 2024) för att visa på hur verktyget fungerar.