Category Archives: Registercentrum Norr INCA

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 17/6, från kl 17 till kl 20

Måndag, 17/6 2024, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens juni-release (INCA version 219.4).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad korrigering av INCA, tisdag 21/5, kl 17-20

Nytt datum för den planerade leveransen.

Idag, tisdag 21/5 kommer INCA’s produktionsmiljö för RCC, RCN och Psykiatri att påverkas av leverans av INCA-plattformen (INCA version 216.4). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och senast kl 20:00 räknar vi med att de påverkade INCA-miljöerna ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 15/4, från kl 17 till kl 20

Måndag, 15/4 2024, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens april-release (INCA version 216.2). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Ytterligare uppdatering av INCA, tisdag 20/2, från kl 17 till kl 18

Måndag, 20/2 2024, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av korrigeringsleverans (INCA version 214.3).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 18:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag 19/2, från kl 17 till kl 20

Måndag, 19/2 2024, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens februari-release (INCA version 214.2).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag, 27/11, från kl 17 till kl 20

Måndag, 27/11 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformens november-release (INCA version 211.3).

Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad mindre korrigering i INCA, fredag 17/11 kl 19-19:30

Fredag kväll, 17/11,  kommer INCA att påverkas av en korrigeringsleverans (INCA version 208.5). Under kort tid kommer miljöerna inte att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Till följd av det planerade arbetet skulle det kunna förekomma kortare störningar i INCA-miljöerna även under lördagen 18/11.

Efter lördag kväll kommer INCA-miljöerna att fungera normalt igen.