Monthly Archives: April 2021

Planerad uppdatering av INCA, måndag 26/4, kl 17-18

Måndag 26/4  2021 från kl 17:00 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA Plattformen (patch 176.3) som innehåller namnbyte för inkorgar. “Nya inkorgen” blir “Inkorg” och det somhar hetat “Inkorg” blir “Gammal inkorg”.

Under tiden arbete pågår kommer miljöerna inte att vara nåbara för slutanvändare.

Miljöerna öppnas upp så snart det är klart. Senast kl 18:00  räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, måndag 12/4 från kl 17:00 till kl 20:00

Måndag 12/4  2021 från kl 17:00 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA Plattformens April-releasen (versionerna 174-176.2).  Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Tidplan:
Leveransarbetet startar kl 17:00 för samtliga miljöer; Rättspsyk, Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC. De kommer att bli klara succesivt.

Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.