Monthly Archives: October 2020

Planerad uppdatering av INCA, tisdag 20/10, kl 17-18

INCA:s samtliga fem produktionsmiljöer kommer att påverkas av leverans av en korrigering (patch 167.6) som innehåller prestandaförbättringar och förbättrad hantering av mailadresser innehållandes de svenska tecknen åäö.

Under tiden arbete pågår kommer miljöerna inte att vara nåbara för slutanvändare.

Miljöerna öppnas upp så snart det är klart. Senast kl 18:00 kommer allt att vara klart.

Planerat systemarbete i RCC Screening miljön, Onsdagen den 21/10, från kl 08.00 till kl 13.00.

Onsdagen, den 21/10, mellan kl. 08.00 och 13.00 kommer RCC Screening miljön att påverkas av systemarbete. Under denna period kommer inga användare att kunna logga in i RCC Screening miljön.  Efter kl 13.00 kommer RCC Screening miljön att fungera normalt igen.
Övriga INCA miljöer( RCC, RCN, Rättspsyk, Psykiatri) kommer inte att påverkas av ovanstående systemarbete.