Pågående driftstörning i INCA

Onsdag, 14/10, kl 0900, pågående driftstörning i INCA. Ej möjligt att logga in på INCA tillsvidare. Felsökning pågår.

Mer information kommer kl 1100