Monthly Archives: February 2021

Planerad uppdatering av INCA, måndag 15/2 från kl 17:00 till kl 20:00

Måndag 15/2  2021 från kl 17:00 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA Plattformens Februari-releasen (versionerna 171-173.2).  Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Tidplan:
Leveransarbetet startar kl 17:00 för samtliga miljöer; Rättspsyk, Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC. De kommer att bli klara succesivt.

Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.