Monthly Archives: November 2020

Planerad uppdatering av INCA, Måndag 30/11 kl 17:00-20:00

Måndag 30 november 2020 från kl 17.00 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA Plattformens November-releasen (versionerna 168-170).  Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tidplan:
Leveransarbetet startar kl 17:00 för samtliga miljöer; Rättspsyk, Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC. De kommer att bli klara succesivt.

Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.