Monthly Archives: December 2019

Planerad system uppdatering av INCA RCC Screeningmiljö, Tisdag 17/12, från 08.00 till 21:00

Tisdagen den 17 December 2019, mellan kl 08.00 och 21.00, kommer INCA RCC Screening produktionsmiljö att påverkas av systemarbete och systemuppdatering. Övriga  INCA produktionsmiljöer påverkas inte av denna uppdatering. 

Under denna period kommer inte INCA:s RCC Screening miljö att vara nåbara för slutanvändare.  Från kl 21:00 kommer INCA:s Screeningmiljö att fungera normalt igen.

Planerad korrigeringsuppdatering av INCA, Onsdagen den 11/12, från 17:00 till 18:00

Onsdag 11 december kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av en korrigering ( patch 156.4) som innehåller

  • Rättning av problem med filtrering av åtgärdslistor
  • Rättning av problem med R-körningar med ej sparade mallar
  • Utökning av maxstorlek på datamängd för basmallar, från 64 Kb till 10 Mb

Från 18:00 kommer samtliga produktionsmiljöer att fungera normalt igen.