Planerad system uppdatering av INCA RCC Screeningmiljö, Tisdag 17/12, från 08.00 till 21:00

Tisdagen den 17 December 2019, mellan kl 08.00 och 21.00, kommer INCA RCC Screening produktionsmiljö att påverkas av systemarbete och systemuppdatering. Övriga  INCA produktionsmiljöer påverkas inte av denna uppdatering. 

Under denna period kommer inte INCA:s RCC Screening miljö att vara nåbara för slutanvändare.  Från kl 21:00 kommer INCA:s Screeningmiljö att fungera normalt igen.