Monthly Archives: April 2022

Planerad uppdatering av INCA idag, måndag 25/4, från kl 17 till kl 20

Måndag 25/4 2022 kommer fyra av INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans, INCA Plattformens April-release (INCA version 190.3). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och det berör miljöerna; Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC. De kommer att bli klara succesivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.