Monthly Archives: December 2021

Planerad uppdatering av INCA, tisdag, 4/1, från kl 17 till kl 18 – görs istället idag onsdag 5/1 kl 12:30

Den planerade leveransen kunde inte genomföras igår, tisdag, p g a tekniska problem i miljön. Leveransen kommer att göras idag onsdag kl 12:30. Vi räknar med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen kl 13:00.

Tisdagen 4/1 2021 från kl 17:00 kommer fyra av INCA’s produktionsmiljöer (Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC) att påverkas av leverans av INCA Plattformen (patch 184.6) som innehåller ändringar som löser problem med sparande av behörighetsgrupper.

Under tiden arbete pågår kommer miljöerna inte att vara nåbara för slutanvändare. Miljöerna öppnas upp så snart det är klart. Senast kl 18:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.