Monthly Archives: January 2023

Planerat underhållsarbete för RCN, Psykiatri samt Screening, söndag 22/1 kl 14:00

Söndag 22/1 kl 14:00 kommer Inca-miljöerna för RCN, Psykiatri samt Screening att påverkas av en uppdatering av serverprogramvara. Tidsåtgång är uppskattad till ett par timmar och under denna period kommer systemen inte att vara tillgängliga.

När systemen är tillgängliga igen kommer ny information här på driftinfo.

Planerad uppdatering av INCA, onsdag 1/2 2023 , från kl 17:00 till kl 20:00

Onsdag, 1/2 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformen (INCA version198.7) som inkluderar hantering av Mobilt SITHS eID. Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Denna uppgradering innebär ett förändrat sätt att logga in på INCA. I ”Manual för Mobilt SITHS eID” beskrivs de nya inloggningsmetoderna. En länk till detta dokument kommer att läggas upp på INCAs inloggningssida.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Uppdaterad Direktinloggningsinformation kommer att läggas upp här: Om inloggning till INCA för webbinrapportering – RCC (cancercentrum.se)