Planerad uppdatering av INCA, onsdag 1/2 2023 , från kl 17:00 till kl 20:00

Onsdag, 1/2 2023, kommer INCA’s produktionsmiljöer att påverkas av leverans av INCA-plattformen (INCA version198.7) som inkluderar hantering av Mobilt SITHS eID. Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Denna uppgradering innebär ett förändrat sätt att logga in på INCA. I ”Manual för Mobilt SITHS eID” beskrivs de nya inloggningsmetoderna. En länk till detta dokument kommer att läggas upp på INCAs inloggningssida.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och miljöerna kommer att bli klara successivt. Senast kl 20:00 räknar vi med att INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.

Uppdaterad Direktinloggningsinformation kommer att läggas upp här: Om inloggning till INCA för webbinrapportering – RCC (cancercentrum.se)