Planerat underhållsarbete för RCN, Psykiatri samt Screening, söndag 22/1 kl 14:00

Söndag 22/1 kl 14:00 kommer Inca-miljöerna för RCN, Psykiatri samt Screening att påverkas av en uppdatering av serverprogramvara. Tidsåtgång är uppskattad till ett par timmar och under denna period kommer systemen inte att vara tillgängliga.

När systemen är tillgängliga igen kommer ny information här på driftinfo.