Pågående drifstörning i RCC INCA, torsdag 7/5.

Pågående driftsstörning i RCC INCA vilket skapar långa svarstider i för slutanvändarna. 

Omstart av systemet planeras till kl 12:00.