Uppdatering av INCA onsdag 26/6 kl 19:00 – 19:30

Onsdag 26 juni 2019 kommer INCA:s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av version 151.3 som ger prestandaförbättringar vid hämtning och lagring av registerposter.

Under denna period kommer miljöerna inte att vara nåbara för slutanvändare.
Från 19.30 kommer samtliga produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

Planerad korrigeringsuppdatering av INCA, Måndag 24/6, från 17.00 till 17.30

Måndag 24 juni 2019 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av en korrigering patch 151.3 som ger prestandaförbättringar vid hämtning och lagring av registerposter. Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Från 17.30 kommer samtliga produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, Måndag 17/6, från 17.00 till 20:00

Måndag 17 juni 2019 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av April-releasen av plattformen (versionerna 149-151).  Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Tidplan:
17:00 – 17:20 RättspsyK
17:20 – 17:40 RCN
17:40 – 18:00 Psykiatri
18:00 – 18:20 RCC Screening
18:20 – 19:00 RCC

Från 19:00 kommer INCA’s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

Planerad korrigeringsuppdatering av RCC INCA måndagen 27 maj från 19.00 till 19.15

INCA produktionsmiljö för RCC kommer att uppdateras med korrigeringar (patch 148.5) för att lösa problem med kvalitetsindikatorer för VIS. Ett par andra korrigeringar om felaktiga index vid städning ingår också.  Under uppdateringen, från 19.00 till 19.15, kommer inte RCC INCA att vara nåbar för slutanvändare.

Från 19.15 kommer RCC INCA att fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, Måndag 15/4, från 17.00 till 20:00

Måndagen den 15 april 2019 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av April-releasen av plattformen (versionerna 146-148).  Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Tidplan:

17:00 – 17:20 RättspsyK
17:20 – 17:40 RCN
17:40 – 18:10 Psykiatri
18:10 – 18:30 RCC Screening
18:30 – 20:00 RCC

Från 20:00 kommer INCA’s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.

Planerad uppdatering av INCA, Måndagen 11/3, från 17.00 till 18.30

Korrigeringsuppdatering av INCA , Måndagen 11/3 , från 17.00 till 18.15.
I syfte att korrigera ett antal rapporterade problem kommer INCA’s samtliga produktionsmiljöer att under cirka 15 minuter vardera påverkas av leverans av patcharna 145.3 och 145.4.

Tidplan:

17:00 – 17:15 Rättspsyk
17:15 – 17:30 RCN
17:30 – 17:45 Psykiatri
17:45 – 18:00 RCC Screening
18:00 – 18:15 RCC

Från 18:30 kommer INCA’s alla produktionsmiljöer att fungera normalt igen.