Planerad uppdatering av INCA, Måndag 22/6, från 17.00 till 22:00.

Måndag 22 juni 2020 från kl 17.00 kommer INCA’s samtliga fem produktionsmiljöer att påverkas av leverans av Juni-releasen av plattformen (versionerna 163-164.2).  Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.

Tidplan:
Leveransarbetet startar kl 17:00 för samtliga miljöer;  Rättspsyk, Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC och de kommer att bli klara succesivt.

Senast kl 22:00 räknar vi med att alla INCA’s produktionsmiljöer ska fungera normalt igen.