Planerat underhållsarbete i INCA miljöerna RCN, Rättspsyk och Psykatri, 8 juni, från 07:00 till kl 16:00

Måndagen, 8/6 kommer INCA miljöerna RCN, Rättspyk och Psykiatri att påverkas av en flytt till en ny servermiljö. Under denna period kommer slutanvändare inte att kunna logga in i systemen.

Efter kl 16:00 kommer INCA miljöerna RCN, Rättspsyk och Psykiatri att fungera normalt igen.