Pågående driftstörning i Psykiatri INCA Miljön, Fredag 4/9

Fredag 4/9 kl 11:09; Pågående driftstörning i Psykiatri INCA miljön. Detta innebär bl.a. att det är svårt  att logga in på Psykiatri INCA Miljön. Felsökning pågår och ny information kommer kl 13:00.

Övriga INCA-miljöer berörs inte av denna driftstörning (isolerad till Psykiatri INCA Miljön).