Planerad korrigering i INCA, onsdag 18/10, från kl 17 till kl 18

Onsdag, 18/10 kommer INCA att påverkas av en korrigeringsleverans (INCA version 208.4). Under tiden arbete pågår kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare. Det berör INCA-miljöerna för Psykiatri, RCN, RCC Screening och RCC.

Leveransarbetet startar kl 17:00 och kl 18:00 ska miljöerna fungera normalt igen.