Kompletterande uppdatering för RCC-Inca, 2022-08-16, kl 19:45

2022-08-16 kl 19:45 kommer RCC:s Incamiljö påverkas igen av en uppdatering. Driftstörningen även denna gång planerad till 1 minut.