Kort uppdatering för RCC-Inca, 2022-08-15, kl 21:00

2022-08-15 kl 21:00 kommer RCC:s Incamiljö påverkas av en mindre uppdatering för att rätta till en integration med nationella tjänsteplattformen. Driftstörningen är planerad till 1 minut.