Pågående driftstörning INCA mot Skatteverkets nationella befolkningsregister (NAVET)

INCA har som tidigare meddelats problem med driftstörningar för INCA integration mot Skatteverkets nationella befolkningsregister (NAVET).
Felet beror enbart på stora driftsproblem hos Skatteverket.
Det innebär att INCA:s integrationer mot befolkningsregistret INTE fungerar.

På Skatteverket hemsida finns nu följande information( Tisdag 13/6 14.50):
“Vi arbetar för att få upp skatteverket.se under tisdagen, och därefter kommer vi gradvis att starta upp e-tjänsterna. Vår förhoppning är att allt kan fungera som det ska igen senast under onsdagen.”