Planerad uppdatering av INCA, onsdag, 4/10, från 15.30 till 17.30.

Onsdag, 4/10, kommer INCA:s samtliga produktionsmiljöer att påverkas av leverans av version 124, 125 och 126.

Under denna period kommer inte miljöerna att vara nåbara för slutanvändare.
Tider:
15:30 – 15:50 RättspsyK
15:50 – 16:10 RCN
16:10 – 16:30 Psykiatri
16:30 – 17:00 RCC

Efter kl 17.30 kommer INCA:s produktionsmiljöer att fungera normalt igen.